Logo Bonnema Telecom Service Netwerken Porto- / Mobilofoons InformatieTelefonie


Naast alle moderne communicatie mogelijkheden zijn de portofoon, de mobilofoon en de semafoon nog steeds uitstekende communicatiemiddelen. Dit komt mede doordat ze toch in functionaliteit verschillen, maar daardoor soms beter voldoen aan de eisen en wensen. De voordelen zijn bijvoorbeeld dat de kosten te beheersen zijn (vast bedrag in plaats van kosten per minuut) en dat groepsoproepen mogelijk zijn. Portofoons en mobilofoons zijn bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor de organisatie van (sport)evenementen. Semafoons worden veel gebruikt door hulpverleningsinstanties. Wij voeren onderstaande merken.

Een portofoon is een handzaam apparaat, waarmee u op eenvoudige wijze met uw medewerkers, die op het terrein rondlopen, kunt communiceren. In tegenstelling tot een mobiele telefoon betaalt u bij het gebruik van een portofoon geen gesprekskosten per minuut, alleen een vast huurbedrag per portofoon per dag. Het zend- en ontvangstbereik van de portofoons is afhankelijk van de weersomstandigheden en de omgeving, waar de apparatuur wordt gebruikt. Het bereik is maximaal als de apparatuur wordt toegepast in het open veld (lees: weilanden en waterrijke gebieden). Een stedelijk gebied met veel flatgebouwen verkleint het zendbereik.

Worden de onderlinge afstanden groter? Wordt een automobiel voor communicatiedoeleinden ingezet? Of is er een centrale post, waar veel informatie binnenkomt? Onder dergelijke omstandigheden is het verstandig om gebruik te maken van een mobilofoon. Een mobilofoon beschikt over extra zendvermogen, waardoor het zendbereik aanzienlijk wordt vergroot.

Tot slot heeft de semafoon ook een aantal unieke eigenschappen. De kosten zijn beter in de hand te houden en doordat de semafoon een kleine ontvanger is, is een semafoon volledig anoniem. Daarnaast is het mogelijk om een grote groep in één keer te bereiken. De semofoon is uiterst geschikt voor alarmering via een alarmkiezer.

 

Wilt u meer informatie of heeft u opmerkingen neem dan contact met ons op.

 

Telefonie | Infrastructuren | Randapparatuur | Informatie | Contact